Muzikoterapie v procesu zotavení z duševního onemocnění

Forma: prezenční
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: 2016/0965 – PC/SP/VP/PP
Platnost akreditace do: 30. 9. 2020

Termín: 12. a 13. prosince 2019           

Místo konání: PRAHA, Centrum vzdělávání Fokus, z. s.. v Dolákově ulici

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková

Cena kurzu: 3600 Kč

 

Anotace:

Kurz je zaměřen na pojmenování možností muzikoterapie (dále MT) v zotavení z duševního onemocnění. Je určen především sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, popřípadě terapeutům ve zdravotnictví, kteří buď muzikoterapii sami dělají, nebo by rádi používali či používají některé muzikoterapeutické či nonverbální techniky s klienty při skupinové práci. Kurz poskytuje odpovědi na to, co je a není muzikoterapie, jakým způsobem můžeme používat hudbu při skupinové práci, jaká jsou rizika pro lidi s duševním onemocněním. Bude doprovázen teoretickým uchopením recovery přístupu, mnoha praktickými příklady muzikoterapeutické práce se skupinou v rámci institucionalizované péče i komunitní služby a mnoha kazuistikami. Společně popíšeme specifika a reflexe hloubky skupinového procesu a naučíme se pozornosti vůči hranici, kde už končí naše kompetence při práci se skupinou a přebírá ji psychoterapeut. Velký důraz je kladen na sebezkušenost formou propojení skupiny skrze muzikoterapeutické setkání a následné sdílení v kontextu recovery modelu. Tedy jakým způsobem jsme se dotkli naděje, odvahy, sebepřijetí, Já konceptu a specifické práce s rolemi a se skupinou, které jsou podstatou zotavující zkušenosti. Je jí věnovaná podstatná část (4 hodiny) z celkového počtu a je nedílnou součástí uchopení celé problematiky.

Lektorka:

Mgr. Jana Fojtíčková vyystudovala matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, léčebnou pedagogiku na Svobodné pedagogické akademii v Zeistu, Edukační muzikoterapii v rámci CŽV na pedagogické fakultě UK a právě ukončuje pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR. Rok působila jako pedagog na waldorfské škole, 3 roky učila jako speciální pedagog děti s kombinovanými vadami, 8 let byla ve funkci manažerky sociální služby Denní stacionář Ledovec pro lidi s mentálním postižením, autismem anebo se zkušeností s duševním onemocněním.

Muzikoterapii se aktivně věnuje od roku 2008. Zpočátku pracovala s lidmi s mentální retardací a autismem, následně s lidmi s duševním onemocněním. V současné době se věnuje muzikoterapii s pacienty s těžkým duševním onemocněním v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, jako muzikoterapeut působí  v komunitní službě Ledovec a také pracuje jako muzikoterapeut s lidmi v konečném stadiu Alzheimerovy nemoci. Je členkou profesní komise České muzikoterapeutické asociace CZMTA.

Přihlásit se na kurz